[Strona Główna] Katedra Geotechniki

Publikacje

 

prof. dr hab. inż. Zygmunt MEYER: Wykaz publikacji za lata 1992-1998.
Wykaz publikacji za lata 1999-2008.
Wykaz publikacji za lata 2009-2013.
prof. dr hab.inż.Ryszard COUFAL: Wykaz publikacji za lata 1975-2012.
prof. dr hab. Roman RACINOWSKI: Wykaz ważniejszych publikacji.
dr hab. Marek TARNAWSKI: Wykaz publikacji za lata 1979-2012.
dr Leszek KASZUBOWSKI : Wykaz publikacji.