[O nas...] Katedra Geotechniki Politechniki Szczeci˝skiej
 

WSPËúPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICí

 

     Katedra prowadzi wielokierunkow▒ wspˇ│pracŕ z instytucjami zagranicznymi w dziedzinie naukowej i dydaktycznej. Zak│ad Geologii In┐ynierskiej i Hydrogeologii wspˇ│pracuje od 1988 roku z Uniwersytetem im. J.Franko we Lwowie w zakresie badania lessˇw. Istnieje wzajemna wymiana, ukazuj▒ siŕ wspˇlne publikacje oraz odbywaj▒ siŕ robocze spotkania.

    Katedra wspˇ│pracowa│a z Uniwersytetem w Lund w zakresie migracji zanieczyszcze˝ w gruncie i wodzie gruntowej oraz geotermii (prof dr hab. in┐. Zygmunt Meyer, dr in┐. Andrzej Pozlewicz), z Uniwersytetem w Kalmar w zakresie ochrony Ârodowiska (prof dr hab.in┐. Zygmunt Meyer). W dziedzinie in┐ynierii Ârodowiska wodnego Katedra wspˇ│pracuje z Uniwersytetem Niemieckim w Hamburgu, Hannowerze i Berlinie (prof.dr hab.in┐. Zygmunt Meyer), Angielskim w Londynie (prof.dr hab. in┐ Zygmunt Meyer) i Wolverhampton (prof.dr hab. in┐. Zygmunt Meyer), Uczelni▒ Holendersk▒ w Groningen, Vlissingen (prof.dr hab.in┐. Zygmunt Meyer, dr in┐. Andrzej Pozlewicz). Ponadto nawi▒zano wspˇ│pracŕ z Politechnik▒ w Pradze i Budapeszcie oraz w Arhus i Esbjerg - Dania (prof.dr hab.in┐. Zygmunt Meyer). Katedra Geotechniki wspˇ│pracuje rˇwnie┐ z firmami zagranicznymi: Grondmechanika Delft-Holandia (prof.dr hab.in┐. Zygmunt Meyer, dr in┐. Andrzej Pozlewicz), Grontmij - Holandia (prof.hab.dr in┐. Zygmunt Meyer), Rijkswaterstaat - Holandia (prof. hab. dr in┐. Zygmunt Meyer), Geothermic Neubrandenburg - RFN (prof.dr hab.in┐. Zygmunt Meyer), Houe & Olsen - Dania (prof.dr hab.in┐. Zygmunt Meyer, dr in┐. Tomasz Koz│owski), Bundesanstalt fŘr Wasserbau - Berlin (prof dr hab.in┐. Zygmunt Meyer, dr hab. in┐. prof. ndzw. Ryszard Coufal), Bundesanstalt fŘr Gewńsserkunde - Koblencja (prof.dr hab. in┐. Zygmunt Meyer, dr hab. in┐. prof. PS Ryszard Coufal) oraz Landesgewerksanstalt Bayer (LGA) Grantbauinstitut NŘrnberg - Niemcy ( prof. dr hab.in┐. Zygmunt Meyer, dr hab. in┐. prof. ndzw. Ryszard Coufal, dr in┐. Tomasz Koz│owski).

     Pracownicy Katedry odbywali naukowe i zawodowe sta┐e zagraniczne m.in. :

  • dr in┐. Ma│gorzata Priebe-Piechowska, Uniwersytet w Zagrzebiu w 1985 roku i Fachhochschule Oldenburg w 1993 roku (obecnie jest na emeryturze);
  • prof.dr hab. in┐. Zygmunt Meyer , Imperial College London 1976-77, Fachhochschule Oldenburg 1992, Hogeschool van Groningen 1995, Bremenhaven 1990;
  • dr in┐. Andrzej Pozlewicz w latach 1993-1996, Hogeschool van Groningen, Hogeschol Zeeland, Grontmij, Rijkswaterstaat, Provincie Groningen - Dienst Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
  • dr in┐. Tomasz Koz│owski w latach 1998/99, Grundbauinstitut Landesgewebeanstalt Bayern w Norymberdze