[O nas...]   Katedra Geotechniki ZUT w Szczecinie
AKTUALNY STAN OSOBOWY

Aktualnie w Katedrze Geotechniki zatrudnionych jest 9 osób. 

Pracownicy naukowo - dydaktyczni i dydaktyczni: 

Pracownik administracyjny:

    • mgr inż. Monika LIPIŃSKA

Doktoranci w Katedrze Geotechniki: