[Strona Główna] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej

 

prof. dr hab. inż. Zygmunt MEYER
 

Wykaz publikacji za 1992 rok

 1. Jerzy Boczar, Zygmunt Meyer: Main directions of activity in the field of water protetion in Szczecin region. Materiały z konferencji: Baltic Sea Conference of Ministers of Transport, 1992

 2. Zygmunt Meyer, Gabriela Mrozińska: Estimation of parameters in empirical model of peat consolidation. II Międzynarodowe Seminarium na temat ochrony środowiska - Problemy regionalne. Kalmar, 1992

 3. Zygmunt Meyer, Małgorzata Dereczenik: Effect of consolidation on compressibility modulus in organic soil. II Międzynarodowe Seminarium na temat ochrony środowiska - Problemy regionalne. Kalmar, 1992

 4. Zygmunt Meyer, Wojciech Brodawczuk: Analiza czasu konsolidacji z uwzględnieniem zmian parametrów gruntowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3/92

 5. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Analiza ruchu rumowiska w rzece z uwzględnieniem wpływu naprężeń wiatrowych na powierzchni wody. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 1/92

 6. Zygmunt Meyer, Wojciech Brodawczuk: Wpływ poziomu wody gruntowej na warunki konsolidacji. Referat na konferencji Krajowe doświadczenia wzmacniania podłoża. Politechnika Gdańska, 1992

Wykaz publikacji za 1993 rok

 1. Zygmunt Meyer: The mouth of the Odra river hydraulis in terms of its use and development. Proceedings of the Third International Seminar of Environment Protection - Regional Problems, Międzyzdroje 1993

 2. Zygmunt Meyer: Ecological Awareness as a matter of student courses at Technical University of Szczecin. Proceedings of the Second International Seminar of Environment Protection - Regional Problems, Kalmar, 1992

 3. Zygmunt Meyer: Empirical model of peat consolidation. International Workshop Advances in Understanding and Modelling the Mechanical Behaviour of Peat, Delft, June 16-18,1993

 4. Zygmunt Meyer, Robert Krok: Residual peat settlement under decreasing load. International Workshop "Advances in Understanding and Modelling the Mechanical Behaviour of Peat", Delft, June 16-18,1993

 5. Zygmunt Meyer, Małgorzata Dereczenik: Non-linear model of terminal settlement of peat. International Workshop "Advances in Understanding and Modelling the Mechanical Behaviour of Peat", Delft, June 16-18,1993

 6. Zygmunt Meyer: Vertical circulation in density-stratified reservoirs. Encyclopedia of Fluid Mechanics, vol. 2 Dynamics of Single-Fluid Flows and Mixing.

 7. Zygmunt Meyer, Roman Sobański: The first polish geothermal district heating plant in Pyrzyce. Proceeding of the International Conference. Cracow, Poland, July 5-9, 1993

 8. Zygmunt Meyer: Geothermal heating plant in Pyrzyce, north west Poland. Business Workshop "Nutzung geothermischer Energie fur Fernheizungen und andere Anwendungen in Norddeutschland und Polen" Frankfurt (Oder), 11-12 Mai 1993

 9. Zygmunt Meyer, Roman Sobański: Parametry techniczno - ekonomiczne ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach. II Krajowa Konferencja na temat Modernizacja Miejskich Systemów Grzewczych w Polsce. Międzyzdroje, 1993

 10. Zygmunt Meyer, Roman Sobański: The first polish geothermal district heating plant in Pyrzyce. International Seminar on Environmental protection by the use of geothermal energy jointly with Third Meeting of the Forum ot the European Branch of the IGA. Zakopane, 13-18th September 1993

Wykaz publikacji za rok 1994

 1. Zygmunt Meyer: Miejski system grzewczy w mieście Pyrzyce oparty na ciepłowni geotermalnej. Międzynarodowa Konferencja "Stan ciepłownictwa w Szczecinie i możliwość wykorzystania wód geotermalnych", Szczecin, 17-18 marca 1994

 2. Zygmunt Meyer: Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych w Szczecinie. Międzynarodowe Sympozjum "Wykorzystanie energii geotermalnej w modernizacji elektrociepłowni Pomorzany i Portowa". Szczecin, 23 września 1994. Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury

 3. Zygmunt Meyer: O miejskim geotermalnym systemie grzewczym w Pyrzycach. Inżynieria i Budownictwo, nr 5/1994, str. 235-236

 4. Zygmunt Meyer: Geothermal Energy - The Chance for Szczecin ; Energia geotermalna - szansa dla Szczecina. Proceedings of the Fourth International Seminar on "Environmental Protection - Regional Problems", Szczecin, 23 wrzesień 1994. Technical University of Szczecin, Department of Geotechnical Engineering

 5. Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Laboratoryjne metody badań współczynnika Poissonma dla gruntów organicznych. Materiały Jubileuszowej Sesji Naukowej poświęconej 40-leciu pracy naukowej i 65-leciu urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego "Geotechnika w Inżynierii Wodnej i Lądowej" Gdańsk, 2 grudnia 1994 Gdańsk, Imogeor s. z o.o., Politechnika Gdańska, Wydział Hydrotechniki

 6. Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Mathematical Description of Elasto-Plastic Test of Peat Samples in Oedometer and Triaxial Compression Apparatus. Proceedings of the Fourth International Seminar on "Environmental Protection - Regional Problems", Szczecin, 23 wrzesień 1994 Technical University of Szczecin, Department of Geotechnical Engineering

 7. Zygmunt Meyer, Władysław Buchholz, Ryszard Coufal: Sediment Transport in the Mouth Section of the Odra River. 5th German-Polish Seminar on Coastal and Estuary Dynamics, October 26-30, 1993

 8. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Analysis of Surface Wind Back Water Currents Extention in the Odra River Estuary. Part I: A Hydraulic Analysis. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy gospodarki wodnej i ochrony środowiska Dolnej Odry". Instytut Morski, Szczecin, 8-9 grudzień

 9. Zygmunt Meyer, Władysław Buchholz: Wind Affected Backwater Curve in the Mouth of the Odra River. International Navigation Congress Pernamnt International Association of Navigation Congresses, Sevilla 1994

 10. Zygmunt Meyer, Marek Stopa: Projektowanie nasypu na gruntach organicznych z uwzględnieniem wpływu ich konsolidacji. Inżynieria i Budownictwo, nr 8/1994

 11. Zygmunt Meyer, Marek Stopa: Badanie przyczyn awarii budynku mieszkalnego w Chojnie. Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE, Międzyzdroje, 26-28 maj 1994 Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994

 12. Zygmunt Meyer, Marek Stopa, Agnieszka Ciuruś, Wojciech Ciuruś: Wstępne badania nad możliwością zastosowania mieszanek fosfogipsów i popiołów lotnych w budownictwie ziemnym. Międzynarodowa konferencja "Zagospodarowanie odpadów paleniskowych i odpadów z odsiarczania spalin". Swinoujście, 17-18 listopad 1994

 13. Zygmunt Meyer, Jan A.Bobkiewicz, Marek Stopa: Wzmocnienie fundamentów budynku mieszkalnego w Chojnie przy użyciu mikropali. Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE, Międzyzdroje, 26-28 maj 1994

 14. Robert Krok, Zygmunt Meyer: Interpretacja badań edometrycznych torfu. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 2/1994

 15. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Wind shear stress affected sediment transport at river mouth. International Congress of Hydro Science Engineering, ICHE'93, Mississipii, USA

Wykaz publikacji za rok 1995

 1. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Range of surface wind bacck flows influence on hydrodynamics of the river. Proceedings of the Fifth International Seminar Environmental Protection - Regional Problems. Geotechnics XI, p. 31-40. Technical University of Szczecin, Department of Geotechnical Engineering, Szczecin, September 22, 1995

 2. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Zmiana współczynników turbulencji w rzece Odrze z uwzględnieniem wpływu wiatru. Modelowanie przepływów i jakości wód. Sesja Naukowa z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i zawodowej oraz 70-lecia urodzin prof. Jerzego Boczara. Szczecin, 26 październik 1995 p. 159-168

 3. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Zmiany położenia dna w ujściu rzeki Odry określone metodą Ackersa-White'a z uwzględnieniem oddziaływania wiatru. Przyrodniczo-rolnicze i techniczne aspekty gospodarki wodnej w dolinach rzecznych o gęstej zabudowie hydrotechnicznej. Konferencja Naukowa Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław-Wojnowice, 17-18 październik 1995 Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Konferencje, X, tom 1, nr 270 p. 101-120

 4. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: Wpływ przypowierzchniowych prądów wstecznych na zmianę naprężeń wiatrowych. Współczesne problemy inżynierii wodnej. II Krajowa Konferencja Naukowa, Politechnika Krakowska . Zakopane, 16-17 listopad 1995 p. 106-114

 5. Zygmunt Meyer, Marek Stopa: Analysis of stress distribution under strip foundation based on Fröhlich formuale. Proceedings of the Fifth International Seminar Environmental Protection - Regional Problems. Geotechnics XI, pp. 87-96, rys. 2. Technical University of Szczecin, Department of Geotechnical Engineering, Szczecin, September 22, 1995

 6. Zygmunt Meyer, Marek Stopa: Prognoza osiadania podłoża gruntowego - organicznego uwarstwionego z uwzględnieniem zmian parametrów gruntowych wywołanych konsolidacją. VII Konferencja Naukowa "DROGI KOLEJOWE 95". Zakład Dróg Kolejowych Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Poznań, 19-20.1995

 7. Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Analysis of plastic strains influence on Poisson coefficient in organic soils. Proceedings of the Fifth International Seminar Environmental Protection - Regional Problems. Geotechnics XI, p. 109-119. Technical University of Szczecin, Department of Geotechnical Engineering, Szczecin, September 22, 1995

 8. Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Analiza wpływu odkształceń plastycznych gruntu organicznego na wielkość współczynnika Poissona. 50 lat geotechniki w ITB Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Geotechniki i Fundamentowania, Warszawa 1995

 9. Zygmunt Meyer: Penetracja klina wody słonej w ujściu Odry. XV Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki. Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych. Wrocław-Trzebieszowice, 18-22.09.1995 r. Polska Akademia Nauk Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku. Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Majewskiego

 10. Jerzy BOCZAR, Zygmunt MEYER, Władysław Buchholz, Ryszard Ewertowski: Modele matematyczne jakości wody w ujściowym odcinku rzeki. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Boczara. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Biblioteka Naukowa Hydrotechnika nr 22

Wykaz publikacji za rok 1996

 1. Z. Meyer, R. Coufal: Wind effected on sediment transport in river mouth, International Conference Inland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East European Countries, Gdańsk 1996 .

 2. Z. Meyer, R. Coufal: Surface wind back water currents characteristics in the odra river estuary, International Conference Inland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East European Countries, Gdańsk 1996

 3. Z. Meyer, R. Coufal: Sediment transport in river mouth: sea wind surge influence, Problems of Hydroengineering 6-th Conference, Wrocław-Szklarska Poręba 1996.

 4. Z. Meyer, M. Pluta: Storm surge influence on the odra flow distibution at widuchowa weir, Problems of Hydroengineering 6-th Conference, Wrocław-Szklarska Poręba 1996

 5. R. Coufal, Z. Meyer: Modelowanie spiętrzeń wiatrowych w ujściowym odcinku rzeki, IBW PAN XVI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Grodno 1996.

 6. R. Coufal, M. Pluta, Z. Meyer: Optymalizacja warunków pracy jazu w widuchowej, IBW PAN XVI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Grodno 1996.

 7. R. Coufal, M. Pluta, Z. Meyer: Optimisation of widuchowa weir operating conditions, IV International Conference on Hydrodynamics and Hydrogeology for Rivers' Mouth with special Regard to Odra River Mouth, Szczecin 1996.

 8. R. Coufal, Z. Meyer: Rozdział strumienia rumowiska w węźle hydraulicznym, Część I: Model obliczeniowy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne problemy Inżynierii Środowiska Wodnego, Szczecin 1996

 9. Z. Meyer, R. Ewertowski: Analiza wpływu zmian ciśnienia atmosferycznego na stany wody w ujściu rzeki odry, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne problemy Inżynierii Środowiska Wodnego, Szczecin 1996

 10. Z. Meyer, M. Pluta: Widuchowa weir influence on the lower odra hydrodynamics, International Conference Inland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East European Countries, Gdańsk 1996

 11. Z. Meyer, T. Kozłowski: Analysis of oedometer tests in soils with elasto-plastic proprietes, Polish Academy of Sciences, Com. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin 1996

 12. Z. Meyer: Consolidation model of organic soils, polish academy of Sciences, Com. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin 1996

 13. Z. Meyer, M. Stopa: Ostrów Grabowski after consolidation, Polish Academy of Sciences, Com. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin 1996.

 14. Z. Meyer: Geothermal heating plant in Pyrzyce, Polish Academy of Sciences, Com. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin 1996

 15. R. Ewertowski, Z. Meyer: Simplified method of description of water lewel and flow velocity in river caused by changes in the atmospheric pressure field, iv International Conference on Hydrodynamics and Hydrogeology for Rivers' Mouth with special Regard to Odra River Mouth, Szczecin 1996.

 16. Zygmunt Meyer: Advances in modeling of peat consolidation, volume 2, Polish Academy of Sciences, Com. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin 1996.

 17. Z. Meyer: Geothermal plant Pyrzyce - concept of utylizing of geothermal heat in pommerania, International Seminar District heating system in Pyrzyce - practical implementation of geothermal energy in Poland, Szczecin 1996.

Wykaz publikacji za rok 1997

 1. Zygmunt Meyer: Wind influence on water level changes in the odra river mouth, Polska Akademia Nauk IBW Rozprawy Hydrotehniczne, zeszyt 60 - Gdańsk 1996.

 2. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek: Application of Fröhlich's formula to determine settlement of the soil - Seminar on Problems of Environment Geoengineering, Szczecin 1997.

 3. Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Mathematical description of elastoplastic tests of peat samples in tri-axial compression apparatures - Seminar on Problems of Environment, Szczecin 1997.

 4. Zygmunt Meyer, Ryszard Ewertowski: An approximation of baratrophic waves penetrating river outlet using general function for description of atmospheric presure effecct - IV International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures, Technical University of Gdańsk May 26-28 1997.

 5. Zygmunt Meyer: Określenie czasu konsolidacji gruntu organicznego, Konferencja Naukowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Józefa Głomba, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB, Politechnika Śląska-Gliwice, 17 czerwca 1997

 6. 6. Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer. Anna Roszak: Sediment transport influence on flow distribution in a river mouth net, 9th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, University of Agriculture-Cracow, 2-5 September 1997

 7. Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: "Wpływ tarcia na edometryczny moduł odkształcenia" XI Krajowa Konferencja MGiF, Politechnika Gdańska 25-27 czerwca 1997 r.

 8. Zygmunt Meyer: "Ocena własności fizyko-mechanicznych odpadów paleniskowych z zespołem elektrowni "Dolna Odra" w aspekcie wykorzystania ich do zagospodarowania wyrobisk" ,Biuro Informacji Gospodarczej Szczecin 1997.

 9. Zygmunt Meyer: "Conception of educating - "european civil engineering in management" - at the Technical University of Szczecin 2nd AECEF International Symposium Quality in Civil Engineering Education Odense-Denmark 5-7 May 1997

 10. Zygmunt Meyer: "Consolidation model for organic soils"issmpfe tc-17 International Technology Transfer Center for Ground Improvenment Journal, London July 1997

 11. Zygmunt Meyer: "Obliczanie zmian ciśnienia porowego oraz stopnia konsolidacji w gruntach organicznych" XI Krajowa konferencja MGiF - PAN, 25-27 czerwca 1997

 12. Zygmunt Meyer, Ryszard Ewertowski "Influence of atmospheric pressure changes on chanel flow - numerical solution" 7th German-Polish Seminar Ückermünde 17-21 November 1997

 13. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Łukasz Piasecki, Maria Kucherowicz-Jakubowska, Tomasz Szczygielski: "Wał przeciwpowodziowy z zastosowaniem mieszanki popiołowo-cementowej" Konferencja Naukowo-Techniczna Gospodarcze wykorzystanie popiołów i gipsu z energetyki" Międzyzdroje 6-8 listopada 1997 .

 14. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal: "Krzywa spiętrzenia z uwzględnieniem naprężeń wiatrowych na powierzchni wody" - III Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Inżynierii Wodnej, Politechnika Krakowska 23-25 kwiecień 1997

 15. Zygmunt Meyer: "Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach" Czasopismo - Inżynieria Morska i Geotechnika Nr 1/97 - 50 lecie Politechniki Szczecińskiej, 1997

 16. Zygmunt Meyer: "Wpływ położenia zwierciadła wody gruntowej na konsolidację torfów" Czasopismo - Inżynieria morska i geotechnika nr 1/97 - 50 lecie Politechniki Szczecińskiej 1997.

 17. Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer: "Badanie zależności pomiędzy natężeniem przepływu a średnicą miarodajną dla odcinka Odry środkowej" XVII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, PAN IBW Gdańsk-Sobieszewo 15-19 wrzesień 1997

 18. Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer, Anna Roszak :"Rozdział strumienia rumowiska w rozwidleniu rzeki w warunkach przepływu wielkich wód na przykładzie węzła w Widuchowej na Dolnej Odrze"- VII Ogólnopolska szkoła hydrauliki, PAN, IBW Gdańsk-Sobieszewo 15-19 wrzesień 1997

 19. Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer, Anna Roszak: "Methods of flow determination of sediment stream at a river Bifurcation" 7th German-Polish Seminar - Ückermünde 17-21 November 1997

 20. Małgorzata Pluta, Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer: Transformation of the Odra Flood Waves at Widuchowa weir" 7th German-Polish Seminar Ückermünde 17-21 November 1997

 21. Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer, Waldemar Kotiasz: "Study of the relationship betwen the flow intensity and the sediment dia- meter for the section of midlle Odra" 7th German-Polish Seminar Ückermünde 17-21 November 1997

 22. Zygmunt Meyer: "Model konsolidacji gruntów  organicznych" Szczecińskie Roczniki Naukowe - Annales Scientarium Stetinesses 1997 r.

Wykaz publikacji za rok 1998

 1. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek: "Influence of gradually increasing load on consolidation of soil" 7th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin 22 May 1998 r.

 2. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Anna Roszak: "Dyvision on sediment transport rate in river bifurcation" 7th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin 22 May 1998 r.

 3. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Waldemar Kotiasz: Basic concept of Evaluation of flow elements in river with movable bed" 7th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin 22 May 1998 r.

 4. Zygmunt Meyer, Ryszard Ewertowski:, Flow friction forces effect on barotropic wave attenuation in river mouth" Czasopismo Naukowe "Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics" Gdańsk 1998 r.

 5. Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: " Simpled model of elestoplastic medium applied for organic soil" 7th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin 22 May 1998 r.

 6. Zygmunt Meyer: "On the equivalence of flow calculation using manning and prandtl formulae" 7th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin 22 May 1998 r.

 7. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Anna Roszak - "Flow Division at Widuchowa During Flood July 1997", Cottbus ICH`E 1998.

 8. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Waldemar Kotiasz - "Analysis of Flow in Lower Odra River and Sediment Characteristics", Cottbus ICH`E 1998 r.

 9. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Waldemar Kotiasz - "Longitudinal River Bed Formation under Stable Sediment Transport". Cottbus ICH`E 1998 r.

 10. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek - " Zastosowanie formuły fröhlicha do osiadania fundamentów posadowionych na gruntach słabych" - I Problemowa Konferencja Geotechniki Białystok - Wigry 1998 r.

 11. Zygmunt Meyer, Małgorzata Pluta - "Widuchowa weir influence on the odra flow distribution during 1997 flood wave - Cottbus ICH`E 1998 r.

 12. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek - "Wpływ współczynnika koncentracji naprężeń we wzorze fröhlicha na osiadanie warstwy słabej pod nasypem drogowym" - I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Poznań 1998 r.

 13. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek - The analysis of failure state in layered weak soil using fröhlich stress formula" - 4th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering Udine, Włochy 1998r.

 14. Ryszard Coufal, Waldemar Kotiasz, Zygmunt Meyer "Wpływ zabudowy regulacyjnej rzeki na zmiany położenia dna wywołane transportem rumowiska" XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Zawoja 14-18 września 1998 r.

 15. Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer - " Wpływ wiatru na spiętrzenie wód powodziowych w ujściu odry" XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Zawoja 14-18 września 1998 r.

 16. Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski - "Poisson coefficient analysis for organic soil" - ISSMPFE Ground Improvenment Journal, London Volume 2, Numer 4 October 1998.

 17. Jacek Cichocki, Zygmunt Meyer - Modelowanie geometrii złożonego odcinka rzeki - XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Zawoja 14-18 września 1998r.

 18. Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer, Anna Roszak - "Określanie przepływu i strumienia rumowiska w rozwidleniu rzecznym w warunkach ruchomego dna" - XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Zawoja 14-18 września 1998 r.

 19. Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer, Waldemar Kotiasz - "Wykorzystanie metody Ackersa-White'a do obliczania przegłębień pomiędzy filarami mostowymi w warunkach wielkich wód" - Konferencja Naukowo-Techniczna Koleje, Drogi, Mosty; Wisła 21-23 październik 1998 r.

Wykaz publikacji za lata 1999-2008.

Wykaz publikacji za lata 2009-2011.