[Strona Główna] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej

 

dr hab. Roman Racinowski

 

Podręczniki i skrypty

 1. R. Racinowski - Metody litologiczno-petrograficzne w badaniach osadów czwartorzędowych. W: red. E. Rühle: Metodyka badań osadów czwartorzędowych, p.331-458. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1973.

 2. R. Racinowski, T. Szczypek - Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych. Wyd. Uniwersytet Śląski, p.1-143. Katowice 1985.

 3. R. Racinowski - Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa. PWN, p.1-408. Warszawa 1987

 4. J. Hauryłkiewicz, R. Racinowski - Wprowadzenie do geologii inżynierskiej terenów niżowych. Wyd. Politechnika Szczecińska, p.1-262. Szczecin 1991.

 5. J. Jersak, R. Racinowski - Zarys historii Ziemi. Wyd. Uniwersytet Śląski, p.1-288. Katowice 1991.

 6. R.Racinowski, R.Coufal - Geologia inżynierska. Wyd. Politechnika Szczecińska, p. Szczecin 1999.

Rozprawy i artykuły

 1. R. Racinowski, J. Rzechowski - Selected problems of lithology and petrography the boulder clays in Central and Eastern Poland. Geographia Polonica, 17, p.319-340. Warszawa, 1969.

 2. R. Racinowski - Dynamika środowiska sedymentacyjnego strefy brzegowej Pomorza Zachodniego w świetle badań minerałów ciężkich i uziarnienia osadów. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 4, p.1-156. Szczecin 1974..

 3. R. Racinowski, J. Baraniecki - Przydatność litologicznych wskaźników dla charakteryzo- wania wzdłuż brzegowego potoku rumowiska na polskim wybrzeżu Bałtyku. Rozprawy Hydrotechniczne IBW PAN, 51, p. 159-210. Gdańsk 1990.

 4. R. Racinowski - Charakterystyka standardowych cech litologicznych rumowiska strefy brzegowej morza Pobrzeża Szczecińskiego. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 459, p.5-93. Szczecin 1992.

 5. R. Racinowski - A retrospective look at significance of heavy minerals studies for Poland's Quaternary problems. Annales M. Curie-Skłodowska, sc.B, v.48, p.239-251, Lublin 1995.
 6. R.Racinowski et al. - Lihodynamics of seashore. p.1-136. Ed. Z.Meyer. Technical University of Szczecin. Szczecin 1996.
 7. R.Racinowski - Sediment graining diversification as a rank index of eolian of processes dynamics at the seashore of Dziwnowska sandbar. p.1-97. Ed.Technical University of Szczecin. Szczecin 1998.