[O nas...] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej
 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA NA WYDZIALE I UCZELNI

 

     Pracownicy Katedry pełnili zaszczytne funkcje we władzach Uczelni i Wydziału:
  • prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer w latach 1984-1990 był Prorektorem Politechniki Szczecińskiej, w latach 1990-1996 Dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury, w latach 1980-1984 Prodziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury, członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, członkiem Senatu Politechniki Szczecińskiej.

  • prof. dr hab. Roman Racinowski w latach 1978-1980 był Prodziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury.

  • dr inż. Marek Stopa był członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.

  • dr inż. Andrzej Pozlewicz był członkiem Senatu Politechniki Szczecińskiej w kadencji 1996-1999, Rzecznikiem Dyscyplinarnym dla studentów Politechniki Szczecińskiej w latach 1996-1999, w kadencji 1999-2002 był Prodziekanem ds. Dydaktyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, obecnie jest Prodziekanem ds. Dydaktyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w kadencji 2002-2005, pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy z zagranicą i koordynatorem programu Unii Europejskiej - Socrates / Erasmus, członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki reprezentującym Wydział Budownictwa i Architektury, członkiem Rektorskiej Komisji ds. opracowania regulaminu sudjów w Politechnice Szczecińskiej, członkiem Uczelnianego Zespołu ds. reformy systemu kształcenia w Politechnice Szczecińskiej, Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Programowej na Kierunku Budownictwo.Obecnie jest pełnomocnikiem Rektora i Dziekana ds. współpracy dydaktycznej z zagranicą i koordynatorem programu Unii Europejskiej Erasmus.

  • dr hab. inż. prof. ZUT Ryszard Coufal w latach 1996-1999 Prodziekanem ds. dydaktyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, w kadencji 1999-2002 był Prorektorem ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.