[Strona Główna]
Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej

ćwiczenia z MGiF

 

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych z Mechaniki Gruntów

 

1) Analiza makroskopowa
2) Oznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntu
3) Analiza granulometryczna
4) Określenie stanu i spoistości gruntu spoistego
5) Wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntu
6) Badanie ściśliwości gruntu
7) Wytrzymałość gruntu na ścinanie
8) Wyznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności gruntów niespoistych w aparacie typu ITB-ZW-k2
9) Badanie wilgotności optymalnej gruntu, maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wskaźnika zagęszczenia