[Strona Główna] Katedra Geotechniki
Kontakt
Nasz Adres:
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
Wydział Budownictwa i Architektury
KATEDRA GEOTECHNIKI
Al. Piastów 50
71-310 SZCZECIN
tel. (091) 44 94 371
fax. (091) 44 94 289

e-mail: geotechnika@zut.edu.pl
http:// geotechnika.zut.edu.pl