[Main Page] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej
contact us
Our Adress:
WEST POMERANIAN UNIVERSITYOF TECHNOLOGY IN SZCZECIN
FACULTY OF  CIVIL ENGINEERING i AND ARCHITECTURE
Department of  Geotechnics
Al. Piastów 50
71-310 SZCZECIN
tel. (091) 44 94 371
fax. (091) 44 94 289

e-mail: geotechnika@zut.edu.pl
http:// geotechnika.zut.edu.pl