Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Geotechnika - Laboratorium

OPIS TEORETYCZNY

Gęstość właściwą szkieletu gruntowego \(\rho_s\) nazywamy stosunek masy szkieletu gruntowego \(M_d\) do jego objętości \(V_d\). Wyznacza się ją ze wzoru:

\[\rho_s={M_d \over V_d}\]

Gęstość właściwa szkieletu gruntowego zależy od składu mineralnego gruntu i domieszek, które zawiera.

formularz do ćwiczenia - gęstość właściwa