Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Geotechnika - Laboratorium

OPIS TEORETYCZNY

Gęstość objętościową \(\rho\) gruntu nazywa się stosunek masy próbki gruntu (w stanie naturalnym) \(M\) do jej objętości \(V\). Wyznacza się ją ze wzoru:

\[\rho={M \over V}\]

Gęstość objętościowa jest jednym z parametrów charakteryzujących strukturalno-teksturalne właściwości gruntów. Jej wartość zależy od składu mineralnego, porowatości i wilgotności gruntów.

formularz do ćwiczenia - gęstość objętościowa i wilgotność