Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Stan osobowy Katedry Geotechniki

  • dr inż. Andrzej Pozlewicz - Andrzej.Pozlewicz@zut.edu.pl - kierownik katedry
  • prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer - Zygmunt.Meyer@zut.edu.pl - profesor
  • dr inż. Roman Bednarek - Roman.Bednarek@zut.edu.pl - adiunkt
  • dr inż. Tomasz Kozłowski - Tomasz.Kozlowski@zut.edu.pl - adiunkt
  • dr inż. Andrzej Pozlewicz - Andrzej.Pozlewicz@zut.edu.pl - Prodziekan ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej
  • dr Cyprian Seul - Cyprian. Seul@zut.edu.pl - adiunkt
  • dr inż. Krzysztof Żarkiewicz - Krzysztof.Zarkiewicz@zut.edu.pl - adiunkt
  • dr inż. Magdalena Olszewska - Magdalena.Olszewska@zut.edu.pl - adiunkt