Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Department of Geotechnics - Contact

Contact

West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Department of Geotechnics
al. Piastów 50
R 158
71-310 Szczecin
tel 091 44 94 371

e-mail: Adrzej.Pozlewicz@zut.edu.pl
http://geotechnika.zut.edu.pl