Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Katedra Geotechniki - Kontakt

Kontakt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Geotechniki
al. Piastów 50 pok. 158
71-310 Szczecin
tel. 091 44 94 371

e-mail: Andrzej.Pozlewicz@zut.edu.pl
http://geotechnika.zut.edu.pl